Teej festival - Pashipatinath nabij Kathmandu

 

Happy Nomads - Stichting ICFON & Veldwerk

Happy Nomads steunt de Stichting ICFON & Veldwerk

Steun de Nepal-projecten van ICFON:

International Council for Friends of Nepal is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie (NGO) die Nepalese NGO’s ondersteunt in de uitvoering van hun ontwikkelingsprojecten, voornamelijk op het gebied van onderwijs. Daarnaast verstrekt ICFON informatie over Nepal door lezingen op scholen en bedrijven te geven, haar kwartaalblad “Samachar” en de jaarlijkse Nepaldag. De stichting is opgericht in 1990 en draait geheel op vrijwilligers.

Elke donatie, groot en klein, is bij ICFON van harte welkom en elke donateur krijgt tenminste één keer per jaar een Nieuwsbrief. Daarin staat het financiële overzicht en een beschrijving van de projecten waar uw geld aan besteed is. Wanneer u € 30,- per jaar of méér doneert, ontvangt u vier keer per jaar ons blad Samachar. Uw donatie is dan niet alleen een betaling voor het blad, maar vooral voor ondersteuning van de allerarmsten van het Nepalese volk.

U kunt uw donatie overmaken op:

Bankrekening 49.12.02.490 ABN/AMRO bank t.n.v. ICFON, Helmond
Girorekening 83300 Postbank t.n.v. ICFON, Helmond

In beide gevallen onder vermelding van uw volledige naam en adres.

 

Steun de Nepal-projecten van Stichting Veldwerk

Stichting Veldwerk kan niet zonder uw steun en financiële bijdrage. U kunt rechtstreeks met René Veldt in Nepal e-mailen om desgewenst meer informatie over het werk van Stichting Veldwerk te verkrijgen. Zijn e-mailadres is: veldwerk@wlink.com.np
Als begunstiger van Stichting Veldwerk ontvangt U 2 keer per jaar een nieuwsbrief. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en U weet dat Uw geld direct besteed wordt aan de opvang en van 45Nepalese kinderen.

Het bankrekeningnummer van Stichting Veldwerk is: ABN/AMRO 54 37 03 266
Het gironummer is 82 89 522
t.n.v. Stichting Veldwerk te Egmond Binnen

In 2006 kunt u uw bijdrage ook overmaken naar Wilde Ganzen, giro 40.000 o.v.v. Stichting Veldwerk. Dan wordt uw bijdrage door Wilde Ganzen vermeerderd.

 

Zie ook vrijwilligerswerk-nepal en cross-borders.info

 

 

 

 

 

 

 

Nepal Cultuur / Historie / Politiek / Economie

Nepal reizigers-informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ontwikkelingswerk / vrijwilligerswerk Nepal